Kategori arşivi: Makalelerim

NİGARÎ DİVANINDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ

6-Nigârî Divanında Ehl-i Beyt Sevgisi Yazarlar – Yıl : HAKVERDİOĞLU METİN – ( 20.10.2014 – 22.03.2014 ) Yayın Yeri : II. Beynelhalk Hamza Nigarî Sempozyumu NİGARÎ DİVANINDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ (THE LOVE OF EHL-I BEYT IN THE DIWAN OF NIGARÎ) … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | NİGARÎ DİVANINDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ için yorumlar kapalı

HÜSEYİN HÜSAMEDDİN YASAR’IN AMASYA TARİHİ’NDE ELVAN ÇELEBİ VE SOYU

259 ULUSLARARASI HORASAN’DAN ANADOLU’YA İRFAN GELENEĞİ: ELVAN ÇELEBİ SEMPOZYUMU / 02-04 EKİM 2020 http://www.elvancelebi2020.hitit.edu.tr/NewsDetail/10/12/2020/bildiri-ozet-kitabi-ve-bildiri-tam-metin-kitabi-yayimlanmistir HÜSEYİN HÜSAMEDDİN YASAR’IN AMASYA TARİHİ’NDE ELVAN ÇELEBİ VE SOYU Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU Amasya Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi ÖZET Türk edebiyatı hem tarih hem de … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | HÜSEYİN HÜSAMEDDİN YASAR’IN AMASYA TARİHİ’NDE ELVAN ÇELEBİ VE SOYU için yorumlar kapalı

ZEMZEME RECAİZADE EKREM

Birinci Kısım Zemzeme Cennetden uçup semâya bir hûr Burc-ı hamele tekâbül etmiş Yâhûd ki düşüp zemîne bir nûr Kız sûretine temessül etmiş Bir nazlı kuzu olunca manzûr Âmîzişine temâyül etmiş Göğsünde tutup o nev-hayâtı Eyler şu zeminde iltifâtı Ey süd … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | ZEMZEME RECAİZADE EKREM için yorumlar kapalı

TIFL-I NAİM PERTEV PAŞA

“Tıfl-ı Nâ’im” unvanıyla Viktor Hugo’dan tercüme etdiği manzumeden: Emvâc-ı reşâşe rîz-i nagme Esvât-ı tarab-fezâ-yı ninni Ebhâr ki mevc-hîz-i nagme Her nagmesi bir edâ-yı ninni Salmış pederi o mülke iclâl Kuşlar gibi mâderi açar bâl Her rişte virir sadâ-yı ninni Envâ‘-ı … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | TIFL-I NAİM PERTEV PAŞA için yorumlar kapalı

KEFE-İ SABRİ (DİVANÇE)

Amasyalı ünlü âlim ve şair Sabri Yetkin’in şiirleri kitaplaştırılmaktadır.

Makalelerim kategorisine gönderildi | KEFE-İ SABRİ (DİVANÇE) için yorumlar kapalı

AMASYA’DA KUBALILAR, KUBA MEDRESESİ VE AZERBAYCAN GÖÇMENLERİNİN AMASYA’DA EDEBİYATA ETKİLERİ

– 87 – AMASYA’DA KUBALILAR, KUBA MEDRESESİ VE AZERBAYCAN GÖÇMENLERİNİN AMASYA’DA EDEBİYATA ETKİLERİ Kubalians in Amasya; Madrasah of Kuba; The Impact of Azerbaijan Migrants on Literature in Amasya Doç.Dr. Metin HAKVERDİOĞLU Türkiye Cümhuriyeti Amasya Üniversitesi ÖZET Amasya, Anadolu’nun merkezinde binlerce … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | AMASYA’DA KUBALILAR, KUBA MEDRESESİ VE AZERBAYCAN GÖÇMENLERİNİN AMASYA’DA EDEBİYATA ETKİLERİ için yorumlar kapalı

WALTER G. ANDREWS’S “THE AGE OF BELOVEDS” AND A DIFFERENT LOOK AT ANDROGEN

WALTER G. ANDREWS’S “THE AGE OF BELOVEDS” AND A DIFFERENT LOOK AT ANDROGEN Metin HAKVERDİOĞLU Associate Professor, Amasya Univerty, Faculty of Science and Literature, Turkish Language and Literature Department, hakverdioglu@hotmail.com, Türkiye. ABSTRACT: It is always necessary to strive to understand … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | WALTER G. ANDREWS’S “THE AGE OF BELOVEDS” AND A DIFFERENT LOOK AT ANDROGEN için yorumlar kapalı

TÂLİBÎ ve DİVANÇESİ MİR HAMZA NİGÂRÎ’NİN SON TAKİPÇİSİ TÂLİBÎ HAYATI VE ESERİ

TÂLİBÎ ve DİVANÇESİ MİR HAMZA NİGÂRÎ’NİN SON TAKİPÇİSİ TÂLİBÎ HAYATI VE ESERİ Dr. Metin HAKVERDİOĞLU 2017 Yayın Koordinatörü: Yaşar HIZ Genel Yayın Yönetmeni: Aydın ŞİMŞEK Editör: Prof.Dr. Hasan BABACAN Kapak Tasarım: Nurgül HIZ İç Tasarım: Ahmet HAYTA Sosyal Medya: Mertcan … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | TÂLİBÎ ve DİVANÇESİ MİR HAMZA NİGÂRÎ’NİN SON TAKİPÇİSİ TÂLİBÎ HAYATI VE ESERİ için yorumlar kapalı

Hattat Şeyh Hamdullah Amâsî

Ölümünün 500. Yılında Hattat Şeyh Hamdullah Amâsî Hat Tarihini DeğiştirenTürk Amasya, binlece yıllık geçmişinde hep parlak şahsiyetler yetiştirmesi ile övünegelmiş bir şehirdir. Strabon’dan Mitridat’a; Mihrî Hatun’dan Zeynep Hatun’a; Şehzadelerden âlim ve mutasavvıflara kadar pek çok ünlü şahsiyet burada yetişmiştir. Beş … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Hattat Şeyh Hamdullah Amâsî için yorumlar kapalı

HALVETİLİK VE AMASYA

https://m.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/genis-aci-fikir-ve-tartisma/603294.aspx turkiyegazetesi.com.tr Türkiye Gazetesi 50.Yıl Ana Sayfa / Geniş Açı – Fikir ve tartışma HER COĞRAFYADA GÖNÜLLER FETHETTİLER 20.07.2018 Geniş Açı – Fikir ve tartışma Tüm Yazıları Dr. Metin Hakverdioğlu Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi metin.hakverdioglu@amasya.edu.tr İslam dünyasının … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | HALVETİLİK VE AMASYA için yorumlar kapalı

MİHRİ HÂTUN DİVANI

MİHRİ HÂTUN DİVANI (İNCELEME-METİN) HAZIRLAYAN: METİN HAKVERDİOĞLU KISALTMALAR a.g.e./ a.g.m. :adı geçen eser/ adı geçen makale AH. : Arif Hikmet Tezkiresi Ank. : Ankara AS : Âsım, Zeyl-i Zübdetü′l-eş‘âr Bas. : Baskı BEL. : Beliğ, Nuhbetü′l-âsâr li-zeyli zübdetü′l-eş‘âr Bkz. : … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | MİHRİ HÂTUN DİVANI için yorumlar kapalı

THOMAS STEARNS ELİOT VE DİVAN ŞAİRİNİN ORTAK DÜNYASI

THOMAS STEARNS ELİOT VE DİVAN ŞAİRİNİN ORTAK DÜNYASI Dr. Metin HAKVERDİOĞLU Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 hakverdioglu@hotmail.com ÖZET Divan şairi ile T. S. Eliot arasında bir düşünce … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | THOMAS STEARNS ELİOT VE DİVAN ŞAİRİNİN ORTAK DÜNYASI için yorumlar kapalı

GÜMÜŞHACIKÖY CÖNGÜ VE ŞAİRİ BİLİNMEYEN BİR ELİF-NÂME

Journal of Turkish Language and Literature Volume:5, Issue:4, Autumn 2019, (657-672) Doi Number: 10.20322/littera.602094 GÜMÜŞHACIKÖY CÖNGÜ VE ŞAİRİ BİLİNMEYEN BİR ELİF-NÂME Metin HAKVERDİOĞLU ÖZET Gümüşhacıköy, Amasya’nın kadim kasabalarından birisidir. Bu kasaba günümüzde Amasya iline bağlı bir ilçedir. Tarih içerisinde önemi … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | GÜMÜŞHACIKÖY CÖNGÜ VE ŞAİRİ BİLİNMEYEN BİR ELİF-NÂME için yorumlar kapalı

BİR TÂUN ŞEHİDİ ŞEYH İSMAİL SİRÂCEDDÎN ŞİRVÂNÎ VE HAKKINDA YAZILAN ŞİİRLER

Bir Tâun Şehidi Şeyh İsmail Sirâceddîn Şirvânî ve Hakkında Yazılan Şiirler Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl/Year/ Год: 6, Sayı/Number/ Номер: 23, Haziran/June/ ИЮНЬ 2020, s./pp.: 278-297 280 Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi metin.hakverdioglu@amasya.edu.tr … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | BİR TÂUN ŞEHİDİ ŞEYH İSMAİL SİRÂCEDDÎN ŞİRVÂNÎ VE HAKKINDA YAZILAN ŞİİRLER için yorumlar kapalı

AMASYALI HAFIZ SEBATİ DİVANI

SEBÂTÎ (HÂFIZ MEHMED SEBÂTEDDÎN) DÎVÂNI (İnceleme-Metin) Hazırlayan Dr. Metin HAKVERDİOĞLU 2018 HÂFIZ MEHMED SEBÂTE’D-DÎN DÎVÂNI Eser Hâfız Mehmed Sebâte’d-dîn Me‘ârif Vezâret-i Celîlesinin Ruhsatıyla Tab‘ Olunmuşdur Dersa‘âdet (Mahmûd Bey) Matba‘ası- Bâb-ı ‘Âlî Civârında Ebu’s-Su‘ûd Caddesinde Numara 37 1307 İçindekiler SEBÂTÎ’NİN HAYATI … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | AMASYALI HAFIZ SEBATİ DİVANI için yorumlar kapalı

MAVİ VE SİYAH ŞİİR KİTABI

MAVİ VE SİYAH ŞİİRLER METİN HAKVERDİOĞLU 2018 YAYIN EVİ…….. MAVİ VE SİYAH ŞİİRLER METİN HAKVERDİOĞLU 2019 Mavi umutlar Siyah gerçekler Üzerine… Şen bülbülü oldun gönül bağımın En nâdîde ânısın gençlik çağımın Yeşeren umutlar bizim sevgilim Masmavi gökyüzüm yazım sevgilim Allah’ta … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | MAVİ VE SİYAH ŞİİR KİTABI için yorumlar kapalı

ŞEHNAME-İ OSMANİ KİTAP ÇALIŞMASI

ŞEHNAME-İ OSMANİ:YUSUF HALİS EFENDİ KİTAP HALİ YAKINDA BASILACAKTIR.

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | ŞEHNAME-İ OSMANİ KİTAP ÇALIŞMASI için yorumlar kapalı

HUMÂ-YI AŞK (ROMAN)

ROMAN HUMÂ-YI AŞK  (Bir Hamza Nigârî Romanı) Bu ışık selinin içinde, uyanık mıyım, uyuyor muyum; uyuyor olsam bu kadar net göremem, uyanık olsam kendimi bu kadar hafif ve uçuyor gibi hissedemem; acaba ölüyor muyum, diye düşündü, büyük bir korkuya kapıldı. … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | HUMÂ-YI AŞK (ROMAN) için yorumlar kapalı

ŞİRVANİZADE MEHMET RÜŞDİ PAŞANIN ŞİİRLERİ

Şirvanî-zâde Mehmed Rüştü Paşa’ya ait yayımlanmamış şiirler   RÜŞTÜ PAŞANIN BİLİNMEYEN BİR ŞİİRİ ŞİRVANİ-ZÂDE’NİN BİLİNMEYEN BİR GAZELİ Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün Birdür safâ-yı vasl safâ bir değilse de Birdür cefâ-yı hicr cefâ bir değilse de   Bâlâ … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | ŞİRVANİZADE MEHMET RÜŞDİ PAŞANIN ŞİİRLERİ için yorumlar kapalı

MEDUSA ETKİSİ KİTAP

MEDUSA ETKİSİ                                                                         KİŞİSEL GELİŞİM SERİSİ     METİN HAKVERDİOĞLU   MEDUSA ETKİSİ Metin HAKVERDİOĞLU   Gece Kitaplığı: 97 • Araştırma: 27 Editör • İsmail DOĞAN Kapak … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | MEDUSA ETKİSİ KİTAP için yorumlar kapalı

TURANA DOĞRU KİTAP

    TURAN’A DOĞRU   SOHBET YAZILARI   __________     METİN HAKVERDİOĞLU               Turan’a Doğru Copyright © 2011, (Yazar veya Yayıncı)   Tüm hakları yazarına aittir. Yazarın izni alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | TURANA DOĞRU KİTAP için yorumlar kapalı

KİTAPLARIM GÜL KOKULU MEVLANA

Kafkasya’nın  Işığı Sirâceddin Aşkın Ateşler Ülkesinden Sürgünü     Kafkasya’dan Anadolu’ya Bir Yürek Yangını GÜL KOKULU MEVLÂNÂ (ŞİRVÂNÎ)             METİN HAKVERDİOĞLU     Biyografik Roman                     … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | KİTAPLARIM GÜL KOKULU MEVLANA için yorumlar kapalı

ŞAH-I NAKŞIBEND DİVANI

ŞAH-I NAKŞIBEND HAZRETLERİNİN DİVANI ŞAH-I NAKŞIBEND HAZRETLERİNE AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ESER! Divan-ı Şâh-ı Nakşıbend adlı eseri TBMM’nin Açık Kaynak (73-3900- 73-7865) adlı yayınından tespit etmiş durumdayız. Bu eserin herhangi bir yerde Latinize edilerek yayımlanmamış olaması büyük bir eksikliktir. Divanın Edisyon … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | ŞAH-I NAKŞIBEND DİVANI için yorumlar kapalı

EBCED MATİK

  DİKKAT EBCED MATİK’İ İNDİREMEDİYSENİZ BANA E-POSTA GÖNDERİN, SİZİN E-POSTANIZA GÖNDEREYİM.  🙂 hakverdioglu@hotmail.com EbcedEBCED MATİK ARTIK EBCED HESABI DAHA KOLAYEbced KOLAY GELSİN.Ebced   Ebced YRD. DOÇ. DR. METİN HAKVERDİOĞLU     Ebced

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | EBCED MATİK için yorumlar kapalı

III.ULUSLARARASI HAMZA NİGARİ SEMPOZYUMU PROGRAMI

BİLDİRİ KİTABI İÇİN BAŞVURUNUZ: http://hamzanigari.amasya.edu.tr/sempozyum-kitab%C4%B1.aspx   Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı Türkiye Cumhuriyeti Amasya Üniversitesi Amasya Azerbaycan Türkleri Kültür, Sanat və Dayanışma Derneği MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi III BEYNƏLXALQ HƏMZƏ NİGARİ TÜRK … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | III.ULUSLARARASI HAMZA NİGARİ SEMPOZYUMU PROGRAMI için yorumlar kapalı

III. ULUSLARARASI HAMZA NİGARİ TÜRK KÜLTÜRÜ MİRASI SEMPOZYUMU

Kongre Takvimi Özet Son Teslim Tarihi 29 Nisan 2016 Kabul Edilen Özetlerin İlanı 13 Mayıs 2016 Resmî Davetlerin Gönderilmesi 27 Mayıs 2016 Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi 26 Ağustos 2016 Kongre Programının İlanı 01 Nisan 2016 Sempozyum Günleri 1. Gün: 27Ekim … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | III. ULUSLARARASI HAMZA NİGARİ TÜRK KÜLTÜRÜ MİRASI SEMPOZYUMU için yorumlar kapalı

HARÎMÎ DİVANI (ŞEHZADE KORKUT DİVANI) YAYINLANIYOR

AMASYA BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHZADE KORKUT (HARİMî) DİVANI BASILIYOR. DİVAN-I HARİMÎ DR. METİN HAKVERDİOĞLU

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | HARÎMÎ DİVANI (ŞEHZADE KORKUT DİVANI) YAYINLANIYOR için yorumlar kapalı

LALE DEVRİ TARİH KASİDELERİ (KİTAP)

EBCED ÇÖZÜMLEMELERİ İLE LALE DEVRİ TARİH MANZUMELERİ Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU İçindekiler ÖN SÖZ 3 Ebced Hakkında 6 Ebcedli Tarih Çeşitleri 7 A. Temel Ebcedli Tarih Çeşitleri ve Örnekleri 8 İSHAK EFENDİ 13 RÂŞİD EFENDİ 19 MUSÎB EFENDİ 21 … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | LALE DEVRİ TARİH KASİDELERİ (KİTAP) için yorumlar kapalı

TÜRK DİLİ DERSLERİ NOTLARI

      SORU ÖRNEKLERİ Türk Dili Dersinin önemi hakkında görüşlerinizi yazınız. Niçin imla ve noktalamaya dikkat ederiz? 1 Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Sana bu kitabı doğum gününde hediye etmiştim.” cümlesiyle yapıca özdeştir? A) Sizin önce bana gelmeniz daha uygun olur. … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | TÜRK DİLİ DERSLERİ NOTLARI için yorumlar kapalı

ŞİİRLERİM

Yeşilce’m Bu akşam Amasya’ya yağmur yağdı Yeşilce’m Kaldırımlar ıslak, medeniyet görmüş yerlerde Bulutlar kaplamış dört yanı; Ne ay ne yıldızlar seçilmez. Bu akşam Amasya’ya yağmur yağdı Yeşilce’m Bozuldu yaz mevsiminin kurak tılsımı Ilık nefes gibi şimdi camlarda yağmur. Çocuklar umut … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | ŞİİRLERİM için yorumlar kapalı