TIFL-I NAİM PERTEV PAŞA

“Tıfl-ı Nâ’im” unvanıyla Viktor Hugo’dan tercüme etdiği manzumeden:
Emvâc-ı reşâşe rîz-i nagme
Esvât-ı tarab-fezâ-yı ninni
Ebhâr ki mevc-hîz-i nagme
Her nagmesi bir edâ-yı ninni
Salmış pederi o mülke iclâl
Kuşlar gibi mâderi açar bâl
Her rişte virir sadâ-yı ninni
Envâ‘-ı sûr-ı hezâr-ı ma‘na
Mir’at-i hayâline virir ferr
Ezhâr u çemenle vird-i ra‘na
Etrafını eylemiş mu‘anber
Ka‘rındaki nûr nücûm-ı seyyâr
Mevc-âver-i feyz olunca her bâr
Cevherle dolar sevâhil-i zer (OSMANLI EDEBİYATI NUMUNELERİ)

Bu yazı Makalelerim kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.