Aylık arşiv: Nisan 2020

AMASYALI HAFIZ SEBATİ DİVANI

SEBÂTÎ (HÂFIZ MEHMED SEBÂTEDDÎN) DÎVÂNI (İnceleme-Metin) Hazırlayan Dr. Metin HAKVERDİOĞLU 2018 HÂFIZ MEHMED SEBÂTE’D-DÎN DÎVÂNI Eser Hâfız Mehmed Sebâte’d-dîn Me‘ârif Vezâret-i Celîlesinin Ruhsatıyla Tab‘ Olunmuşdur Dersa‘âdet (Mahmûd Bey) Matba‘ası- Bâb-ı ‘Âlî Civârında Ebu’s-Su‘ûd Caddesinde Numara 37 1307 İçindekiler SEBÂTÎ’NİN HAYATI … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | AMASYALI HAFIZ SEBATİ DİVANI için yorumlar kapalı