Kategori arşivi: Makalelerim

MAZMUN ETE NOTLAR

TAZARRUNAME KİTAP HALİ SON ETE ÖDEVLER EĞİTİM       Neşati bile redifli gazel gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile NECATİ GAZEL DÖNE DÖNE NECATİ BEY DÖNE DÖNE GAZELİ ESKİ YAZI HALİ     http://www.yagmurdergisi.com.tr/archives/konu/divan-edebiyatinin-muhtevasi-uzerindeki-tartismalar BU MAKALE OKUNMALIDIR. … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | MAZMUN ETE NOTLAR için yorumlar kapalı

TİFLİS ŞİİRİ

RİYÂZÜ’L-‘ÂŞIKÎN- Mehmet Aka Müctehidzâde TİFLİS’İN VE VALİ-İ TİFLİS’İN METHİNDE Veh bu bâgın ne ‘acep serv-i dil-ârâları var Her taraf tâze açılmış gül-i ra‘nâları var Açılup tâze vü ter lâle-i hamrâları var Ya‘ni Tiflisin ‘acep dilber-i zîbâları var Ey gönül seyr … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | TİFLİS ŞİİRİ için yorumlar kapalı

ETE GİRİŞ BİLGİLER

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü (Ünite 1) Temel Bilgiler İslami Türk Edebiyatının ilk önemli eseri Kutadgu Bilig (1069). Doğu Türkçesi -> Karahanlılar, Çağataylar, Harezm çevresinde Altınorda, Memluk Kıpçakçası… Batı Türkçesi -> … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | ETE GİRİŞ BİLGİLER için yorumlar kapalı

MİR HAMZA NİGARÎ’NİN FUZULÎ’YE NAZİRELERİ

MİR HAMZA NİGARÎ’NİN FUZULÎ’YE NAZİRELERİ A-GİRİŞ Mir Hamza Nigarî, benim ve ailem için peşinden gidilecek, peşinden gitmek için yurt terk edilecek ve şiirleri ile İslam’ın derinlikleri öğrenilecek bir rehberdir. Ailemin dört kuşak önceki fertleri Azerbaycan’ı terk etmek zorunda kaldıklarında akıllarına … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | MİR HAMZA NİGARÎ’NİN FUZULÎ’YE NAZİRELERİ için yorumlar kapalı

Amasya’nın Gülü Mihrî Hatun

ŞEHİR YÜZLÜ ADAMLAR Amasya’nın Gülü Mihrî Hatun Dr. Metin HAKVERDİOĞLU Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 15. yüzyılda Amasya’da yetişen bir gül adeta bu şehirle özdeşleşmiştir. Mihrî adındaki bu şaire, hem kendi asrının hem de kendinden sonraki asırların ender kadın şairlerinden … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Amasya’nın Gülü Mihrî Hatun için yorumlar kapalı

MİR HAMZA NİGARİ

شيخ سّيد حاجى مير حمزه نكارىٰ قره باغى HAMZA NİGARİ PANEL KONUŞMASI Mir Hamza Nigarî’nin Edebî Yönü Değerli Konuklarımız, Ben bu konuşmamda Mir Hamza Nigarî’nin edebî yönünden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunun altını çizmeyi gerekli görüyorum: Mir Hamza Nigarî, tasavvufî ve dinî … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | MİR HAMZA NİGARİ için yorumlar kapalı

SUNU ŞİİRLERİM

SUNU ŞİİRLERİM TOPLU HALDE

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | SUNU ŞİİRLERİM için yorumlar kapalı

NİGARÎ DİVANINDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ

6-Nigârî Divanında Ehl-i Beyt Sevgisi Yazarlar – Yıl : HAKVERDİOĞLU METİN – ( 20.10.2014 – 22.03.2014 ) Yayın Yeri : II. Beynelhalk Hamza Nigarî Sempozyumu NİGARÎ DİVANINDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ (THE LOVE OF EHL-I BEYT IN THE DIWAN OF NIGARÎ) … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | NİGARÎ DİVANINDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ için yorumlar kapalı

HÜSEYİN HÜSAMEDDİN YASAR’IN AMASYA TARİHİ’NDE ELVAN ÇELEBİ VE SOYU

259 ULUSLARARASI HORASAN’DAN ANADOLU’YA İRFAN GELENEĞİ: ELVAN ÇELEBİ SEMPOZYUMU / 02-04 EKİM 2020 http://www.elvancelebi2020.hitit.edu.tr/NewsDetail/10/12/2020/bildiri-ozet-kitabi-ve-bildiri-tam-metin-kitabi-yayimlanmistir HÜSEYİN HÜSAMEDDİN YASAR’IN AMASYA TARİHİ’NDE ELVAN ÇELEBİ VE SOYU Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU Amasya Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi ÖZET Türk edebiyatı hem tarih hem de … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | HÜSEYİN HÜSAMEDDİN YASAR’IN AMASYA TARİHİ’NDE ELVAN ÇELEBİ VE SOYU için yorumlar kapalı

ZEMZEME RECAİZADE EKREM

Birinci Kısım Zemzeme Cennetden uçup semâya bir hûr Burc-ı hamele tekâbül etmiş Yâhûd ki düşüp zemîne bir nûr Kız sûretine temessül etmiş Bir nazlı kuzu olunca manzûr Âmîzişine temâyül etmiş Göğsünde tutup o nev-hayâtı Eyler şu zeminde iltifâtı Ey süd … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | ZEMZEME RECAİZADE EKREM için yorumlar kapalı

TIFL-I NAİM PERTEV PAŞA

“Tıfl-ı Nâ’im” unvanıyla Viktor Hugo’dan tercüme etdiği manzumeden: Emvâc-ı reşâşe rîz-i nagme Esvât-ı tarab-fezâ-yı ninni Ebhâr ki mevc-hîz-i nagme Her nagmesi bir edâ-yı ninni Salmış pederi o mülke iclâl Kuşlar gibi mâderi açar bâl Her rişte virir sadâ-yı ninni Envâ‘-ı … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | TIFL-I NAİM PERTEV PAŞA için yorumlar kapalı

KEFE-İ SABRİ (DİVANÇE)

Amasyalı ünlü âlim ve şair Sabri Yetkin’in şiirleri kitaplaştırılmaktadır. KEFE-İ SABRİ (DİVANÇE) 06 MİL-YZ. A 9211 MÜKÂFÂT Amasya Müftüsü Sabri Yetkin Hoca’nın “Kefe-i Sabrî” İsimli Şiir Kitabı Müftü Sabri Yetkin Bey’in hem şiirleri ve hem de hatıralarını ihtiva etmekte olup … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | KEFE-İ SABRİ (DİVANÇE) için yorumlar kapalı

AMASYA’DA KUBALILAR, KUBA MEDRESESİ VE AZERBAYCAN GÖÇMENLERİNİN AMASYA’DA EDEBİYATA ETKİLERİ

– 87 – AMASYA’DA KUBALILAR, KUBA MEDRESESİ VE AZERBAYCAN GÖÇMENLERİNİN AMASYA’DA EDEBİYATA ETKİLERİ Kubalians in Amasya; Madrasah of Kuba; The Impact of Azerbaijan Migrants on Literature in Amasya Doç.Dr. Metin HAKVERDİOĞLU Türkiye Cümhuriyeti Amasya Üniversitesi ÖZET Amasya, Anadolu’nun merkezinde binlerce … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | AMASYA’DA KUBALILAR, KUBA MEDRESESİ VE AZERBAYCAN GÖÇMENLERİNİN AMASYA’DA EDEBİYATA ETKİLERİ için yorumlar kapalı

TÂLİBÎ ve DİVANÇESİ MİR HAMZA NİGÂRÎ’NİN SON TAKİPÇİSİ TÂLİBÎ HAYATI VE ESERİ

TÂLİBÎ ve DİVANÇESİ MİR HAMZA NİGÂRÎ’NİN SON TAKİPÇİSİ TÂLİBÎ HAYATI VE ESERİ Dr. Metin HAKVERDİOĞLU 2017 Yayın Koordinatörü: Yaşar HIZ Genel Yayın Yönetmeni: Aydın ŞİMŞEK Editör: Prof.Dr. Hasan BABACAN Kapak Tasarım: Nurgül HIZ İç Tasarım: Ahmet HAYTA Sosyal Medya: Mertcan … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | TÂLİBÎ ve DİVANÇESİ MİR HAMZA NİGÂRÎ’NİN SON TAKİPÇİSİ TÂLİBÎ HAYATI VE ESERİ için yorumlar kapalı

Hattat Şeyh Hamdullah Amâsî

Ölümünün 500. Yılında Hattat Şeyh Hamdullah Amâsî Hat Tarihini DeğiştirenTürk Amasya, binlece yıllık geçmişinde hep parlak şahsiyetler yetiştirmesi ile övünegelmiş bir şehirdir. Strabon’dan Mitridat’a; Mihrî Hatun’dan Zeynep Hatun’a; Şehzadelerden âlim ve mutasavvıflara kadar pek çok ünlü şahsiyet burada yetişmiştir. Beş … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | Hattat Şeyh Hamdullah Amâsî için yorumlar kapalı

HALVETİLİK VE AMASYA

https://m.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/genis-aci-fikir-ve-tartisma/603294.aspx turkiyegazetesi.com.tr Türkiye Gazetesi 50.Yıl Ana Sayfa / Geniş Açı – Fikir ve tartışma HER COĞRAFYADA GÖNÜLLER FETHETTİLER 20.07.2018 Geniş Açı – Fikir ve tartışma Tüm Yazıları Dr. Metin Hakverdioğlu Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi metin.hakverdioglu@amasya.edu.tr İslam dünyasının … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | HALVETİLİK VE AMASYA için yorumlar kapalı

MİHRİ HÂTUN DİVANI

MİHRİ HÂTUN DİVANI (İNCELEME-METİN) HAZIRLAYAN: METİN HAKVERDİOĞLU KISALTMALAR a.g.e./ a.g.m. :adı geçen eser/ adı geçen makale AH. : Arif Hikmet Tezkiresi Ank. : Ankara AS : Âsım, Zeyl-i Zübdetü′l-eş‘âr Bas. : Baskı BEL. : Beliğ, Nuhbetü′l-âsâr li-zeyli zübdetü′l-eş‘âr Bkz. : … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | MİHRİ HÂTUN DİVANI için yorumlar kapalı

THOMAS STEARNS ELİOT VE DİVAN ŞAİRİNİN ORTAK DÜNYASI

THOMAS STEARNS ELİOT VE DİVAN ŞAİRİNİN ORTAK DÜNYASI Dr. Metin HAKVERDİOĞLU Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 hakverdioglu@hotmail.com ÖZET Divan şairi ile T. S. Eliot arasında bir düşünce … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | THOMAS STEARNS ELİOT VE DİVAN ŞAİRİNİN ORTAK DÜNYASI için yorumlar kapalı

GÜMÜŞHACIKÖY CÖNGÜ VE ŞAİRİ BİLİNMEYEN BİR ELİF-NÂME

Journal of Turkish Language and Literature Volume:5, Issue:4, Autumn 2019, (657-672) Doi Number: 10.20322/littera.602094 GÜMÜŞHACIKÖY CÖNGÜ VE ŞAİRİ BİLİNMEYEN BİR ELİF-NÂME Metin HAKVERDİOĞLU ÖZET Gümüşhacıköy, Amasya’nın kadim kasabalarından birisidir. Bu kasaba günümüzde Amasya iline bağlı bir ilçedir. Tarih içerisinde önemi … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | GÜMÜŞHACIKÖY CÖNGÜ VE ŞAİRİ BİLİNMEYEN BİR ELİF-NÂME için yorumlar kapalı

BİR TÂUN ŞEHİDİ ŞEYH İSMAİL SİRÂCEDDÎN ŞİRVÂNÎ VE HAKKINDA YAZILAN ŞİİRLER

Bir Tâun Şehidi Şeyh İsmail Sirâceddîn Şirvânî ve Hakkında Yazılan Şiirler Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl/Year/ Год: 6, Sayı/Number/ Номер: 23, Haziran/June/ ИЮНЬ 2020, s./pp.: 278-297 280 Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi metin.hakverdioglu@amasya.edu.tr … Okumaya devam et

Makalelerim kategorisine gönderildi | BİR TÂUN ŞEHİDİ ŞEYH İSMAİL SİRÂCEDDÎN ŞİRVÂNÎ VE HAKKINDA YAZILAN ŞİİRLER için yorumlar kapalı

AMASYALI HAFIZ SEBATİ DİVANI

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | AMASYALI HAFIZ SEBATİ DİVANI için yorumlar kapalı

MAVİ VE SİYAH ŞİİR KİTABI

MAVİ VE SİYAH ŞİİRLER METİN HAKVERDİOĞLU 2018 YAYIN EVİ…….. MAVİ VE SİYAH ŞİİRLER METİN HAKVERDİOĞLU 2019 Mavi umutlar Siyah gerçekler Üzerine… Şen bülbülü oldun gönül bağımın En nâdîde ânısın gençlik çağımın Yeşeren umutlar bizim sevgilim Masmavi gökyüzüm yazım sevgilim Allah’ta … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | MAVİ VE SİYAH ŞİİR KİTABI için yorumlar kapalı

ŞEHNAME-İ OSMANİ KİTAP ÇALIŞMASI

ŞEHNAME-İ OSMANİ:YUSUF HALİS EFENDİ KİTAP HALİ YAKINDA BASILACAKTIR.

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | ŞEHNAME-İ OSMANİ KİTAP ÇALIŞMASI için yorumlar kapalı

HUMÂ-YI AŞK (ROMAN)

ROMAN HUMÂ-YI AŞK  (Bir Hamza Nigârî Romanı) Bu ışık selinin içinde, uyanık mıyım, uyuyor muyum; uyuyor olsam bu kadar net göremem, uyanık olsam kendimi bu kadar hafif ve uçuyor gibi hissedemem; acaba ölüyor muyum, diye düşündü, büyük bir korkuya kapıldı. … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | HUMÂ-YI AŞK (ROMAN) için yorumlar kapalı

ŞİRVANİZADE MEHMET RÜŞDİ PAŞANIN ŞİİRLERİ

Şirvanî-zâde Mehmed Rüştü Paşa’ya ait yayımlanmamış şiirler   RÜŞTÜ PAŞANIN BİLİNMEYEN BİR ŞİİRİ ŞİRVANİ-ZÂDE’NİN BİLİNMEYEN BİR GAZELİ Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün Birdür safâ-yı vasl safâ bir değilse de Birdür cefâ-yı hicr cefâ bir değilse de   Bâlâ … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | ŞİRVANİZADE MEHMET RÜŞDİ PAŞANIN ŞİİRLERİ için yorumlar kapalı

MEDUSA ETKİSİ KİTAP

MEDUSA ETKİSİ                                                                         KİŞİSEL GELİŞİM SERİSİ     METİN HAKVERDİOĞLU   MEDUSA ETKİSİ Metin HAKVERDİOĞLU   Gece Kitaplığı: 97 • Araştırma: 27 Editör • İsmail DOĞAN Kapak … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | MEDUSA ETKİSİ KİTAP için yorumlar kapalı

TURANA DOĞRU KİTAP

    TURAN’A DOĞRU   SOHBET YAZILARI   __________     METİN HAKVERDİOĞLU               Turan’a Doğru Copyright © 2011, (Yazar veya Yayıncı)   Tüm hakları yazarına aittir. Yazarın izni alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | TURANA DOĞRU KİTAP için yorumlar kapalı

KİTAPLARIM GÜL KOKULU MEVLANA

Kafkasya’nın  Işığı Sirâceddin Aşkın Ateşler Ülkesinden Sürgünü     Kafkasya’dan Anadolu’ya Bir Yürek Yangını GÜL KOKULU MEVLÂNÂ (ŞİRVÂNÎ)             METİN HAKVERDİOĞLU     Biyografik Roman                     … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | KİTAPLARIM GÜL KOKULU MEVLANA için yorumlar kapalı

ŞAH-I NAKŞIBEND DİVANI

ŞAH-I NAKŞIBEND HAZRETLERİNİN DİVANI ŞAH-I NAKŞIBEND HAZRETLERİNE AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ESER! Divan-ı Şâh-ı Nakşıbend adlı eseri TBMM’nin Açık Kaynak (73-3900- 73-7865) adlı yayınından tespit etmiş durumdayız. Bu eserin herhangi bir yerde Latinize edilerek yayımlanmamış olaması büyük bir eksikliktir. Divanın Edisyon … Okumaya devam et

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | ŞAH-I NAKŞIBEND DİVANI için yorumlar kapalı

EBCED MATİK

  DİKKAT EBCED MATİK’İ İNDİREMEDİYSENİZ BANA E-POSTA GÖNDERİN, SİZİN E-POSTANIZA GÖNDEREYİM.  🙂 hakverdioglu@hotmail.com EbcedEBCED MATİK ARTIK EBCED HESABI DAHA KOLAYEbced KOLAY GELSİN.Ebced   Ebced YRD. DOÇ. DR. METİN HAKVERDİOĞLU     Ebced

Ebced, KARİKATÜR, Makalelerim, Moleküler Edebiyat, Şiirlerim kategorisine gönderildi | EBCED MATİK için yorumlar kapalı