YAYINLARIM

Lale devri hakkında http://docplayer.biz.tr/4067793-Lale-devri-kaside-sairleri-ve-divanlara-girmemis-dort-kaside-ornegi.html   YENİ MAKALE NİGARİ’NİN FUZULİ’YE NAZİRELERİ http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1343489960_097Hakverdio%C4%9FluMetin-1657-1686.pdf     mihri hakkında : http://cevrevesehir.com/wp-content/uploads/2012/11/CevreveSehir-10.pdf      

Devam